Barn og ungdom
22. februar 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Konfirmant 2017

Tilhører du Ålesund menighet, og skal konfirmere deg i Ålesund kirke i 2017?

Allerede nå kan du melde deg på som konfirmant. I Ålesund kirke er det alltid konfirmasjoner den andre lørdagen i mai, som neste år vil si 13. mai.
Gjennom høsten/ vinteren deltar konfirmantene i undervisningtimer og ulike tjenesteoppgaver, hvor målet er å bli kjent med kirken, kirkens oppgaver gjennom livet, kirkens miljø - og solidaritetsarbeide og den kristne tro. Konfirmantkullet vil bli delt i grupper hvor hver gruppe kommer til undervisning ca. to ganger i måneden. 

Konfirmasjonsavgiften er satt til kr. 1800,-
Avgiften betales inn til kontonummer 3900.21.54858.

Det blir informasjonsmøte for konfirmantene, men vi kommer tilbake med tid og sted for dette.
I mellomtiden kan du melde deg inn i Facebook-gruppen "KIÅ17", som er en lukket gruppe for konfirmantene i Ålesund menighet 2017.


Link til påmelding:

Konfirmantpåmelding Ålesund menighet 2017


 

Trosopplæring

I Skarbøvik kirke er det faste aktiviteter for barn og foreldre.
Menighetspedagog Marit Tørrissen leder både familiegruppe og babysang som engasjerer både store og små.

Babysang er et trivelig tilbud ledet av Marit, der barn og foreldre møtes i sang og spiser sammen. Babysang arrangeres hver tirsdag mellom klokken 11 og 13. Tilholdsstedet er menighetskjelleren i Skarbøvik kirke. Du finner mer informasjon på Facebook-siden til Babysang i Skarbøvik kirke.

Familiegruppa er en sanggruppe for barn i førskolealderen, og samles annenhver onsdag i menighetskjelleren i Skarbøvika. Tidspunktet er klokken 17:30, og varighet halvannen time. Hold deg oppdatert via familiegruppas Facebook-side.

Spørsmål?
Ta gjerne kontakt med menighetspedagog Marit:
E-post: marit.torrissen@kirken-aalesund.no
Mobil: 94826808