Kirkene i Ålesund > Ålesund > Diakoni
22. februar 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Hva er diakoni?

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom:
- nestekjærlighet
- inkluderende fellesskap
- vern om skaperverket
- kamp for rettferdighet

Planarbeidet:

Ålesund menighet har utarbeidet en egen diakoniplan med utgangspunkt i Plan for diakoni i Den norske kirke, gjeldende fra 1.januar 2008. Den lokale planen er en enkel beskrivelse av aktivitetene i menighetene. Noen av aktivitetene er felles for flere av menighetene innenfor Ålesund kirkelige Fellesråd.

Plan for Diakoni i Den norske kirke kan du lese her  

Plan for Diakoni i Ålesund menighet

Diakoniutvalg:

 Ålesund menighet er det et diakoniutvalg som har et særlig ansvar for det diakonale arbeidet i menighetene. Det har følgende sammensetning:

Eva Løvold

Reidun Moltu Berge

Elisabeth Stenvaagnes

Inger Dalhus

Ragny Skuseth

Gloria Salen 

Ta gjerne kontakt med diakon Emil Knardal for mer informasjon på tlf.70165314. Vi vil svært gjerne ha innspill til viktige utfordringer for diakoniarbeidet i Ålesund menighet. Du er også velkommen til å ta kontakt med dersom du kjenner deg utfordret til en oppgave.