Dåp i Ålesund
22. oktober 2019
  |  Logg inn
Dåp i Ålesund

Kjære nybakte foreldre! Gratulerer med en ny verdensborger i familien! 

Det er mange som ønsker seg dåp i Ålesund kirke. De som bor innen menigheten deltar i informasjonsmøte i Ålesund kirke.  Dersom dere skal ha dåp i en annen kirke skal dere likevel møte til dåpsinformasjon i Ålesund.   

Det er også mange som bor uten for menigheten som ønsker seg dåp i Ålesund kirke og de er velkomne.  Informasjon om registrering finner du nederst på denne siden.

Mer informasjon om dåp kan du finne her.

INFORMASJONSMØTE

I Ålesund menighet har vi dåpssamtale i grupper ca. annen hver tirsdag i kirken kl.14.30 med varighet inntil en og en halv time. Vi ønsker at både mor og far er med på møtet. Faddere er også velkomne til dette møtet. 

På møtet vil vi:
- orientere praktisk om selve dåpshandlingen 
- ha en samtale om dåpens innhold og foreldres og fadderes ansvar etter dåpen 
- orientere om menighetens tilbud for barna

Ved ankomst Ålesund kirke kan dere benytte inngangen (mot Aspøy skole). Vi møtes inne i selve kirkerommet. 

DÅPSGUDSTJENESTEN
Alle gudstjenester er kl. 11.00. Dåpen kommer tidlig i gudstjenesten og vi ber om at dere kommer med barnet til kirken kl. 10.30. Der vil dere bli tatt imot av våre kirkeverter. 
( OBS!  I ferietiden om sommeren starter gudstjenesten kl 10.30. Møt da kl 10.00 )

Etter gudstjenesten blir det derfor rikelig anledning til å fotografere, og vi prester stiller da gjerne opp ved døpefonten sammen med dåpsbarn, foreldre, faddere og andre. I gudstjenesten og under selve dåpshandlingen passer det ikke med forstyrrende fotografering. Da må alle få anledning til å samle seg helt om den hellige handlingen. Takk for at dere vil ta hensyn til dette.


Velkommen til gledesfylt dåpshøytid i Ålesund kirke! 

 

Registrering til dåp i Ålesund kirke og mer informasjon  skjer via Kirkens servickontor tel. 70165300 eller her på nettsiden.  Melding om dåp må sendes til servicekontoret senest fire uker før dåpen. De må også ha fødselsattest i god tid før dåpen


Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Dåp i Ålesund menighet
Kjære nybakte foreldre! Gratulerer med en ny verdensborger i familien! 

Det er mange som ønsker dåp i Ålesund kirke.  De som bor innenfor menigheten deltar på informasjonsmøte i Ålesund kirke. Dersom dere skal ha dåp i en annen kirke skal dere likevel møte til dåpsinformasjon i Ålesund. Vi ber dere derfor merker dere informasjonen i dette brevet og i den vedlagte brosjyren.

Informasjon om registrering til dåp finner du nederst på denne siden.

Mer informasjon om dåp finner du her.

INFORMASJONSMØTE
I Ålesund menighet har vi dåpssamtale i grupper ca. annen hver tirsdag i kirken kl.14.30 med varighet inntil en og en halv time. Vi ønsker at både mor og far er med på møtet. Faddere er også velkomne til dette møtet. 

På møtet vil vi:
- orientere praktisk om selve dåpshandlingen 
- ha en samtale om dåpens innhold og foreldres og fadderes ansvar etter dåpen 
- orientere om menighetens tilbud for barna

Ved ankomst Ålesund kirke kan dere benytte inngangen (mot Aspøy skole). Vi møtes inne i selve kirkerommet. 

DÅPSGUDSTJENESTEN
Alle gudstjenester er kl. 11.00. Dåpen kommer tidlig i gudstjenesten og vi ber om at dere kommer med barnet til kirken kl. 10.30. Der vil dere bli tatt imot av våre kirkeverter. 
( OBS!  I ferietiden om sommeren starter gudstjenesten kl 10.30. Møt da kl 10.00 )

Etter gudstjenesten blir det derfor rikelig anledning til å fotografere, og vi prester stiller da gjerne opp ved døpefonten sammen med dåpsbarn, foreldre, faddere og andre. I gudstjenesten og under selve dåpshandlingen passer det ikke med forstyrrende fotografering. Da må alle få anledning til å samle seg helt om den hellige handlingen. Takk for at dere vil ta hensyn til dette.

 

Registrering og mer informasjon om dåp i Ålesund kirke skjer hos Kirkens servickontor tel. 70165300 eller her på nettsiden. Melding om dåp må sendes til servicekontoret senest fire uker før dåpen. De må også ha fødselsattest i god tid før dåpen. 

Velkommen til gledesfylt dåpshøytid i Ålesund kirke!