Konfirmasjon i Ålesund
22. oktober 2019
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Konfirmasjon i Ålesund menighet

Det er ca. 50 konfirmanter i Ålesund menighet hvert år.  Gjennom høsten/ vinteren deltar konfirmantene i undervisningtimer og ulike tjenesteoppgaver, hvor målet er å bli kjent med kirken, kirkens oppgaver gjennom livet, kirkens miljø - og solidaritetsarbeide og den kristne tro.

Konfirmantkullet vil bli delt i grupper hvor hver gruppe kommer til undervisning ca. to ganger i måneden.

Konfirmantåret avsluttes med konfirmantgudstjeneste 14 mai 2016 i Ålesund kirke. 

Vi har nå sendt ut et informasjonsbrev til alle 14. åringer som er registrert i Den Norske kirke innenfor Ålesund menighet.  Registrering på nett begynner den 1. juni, her på denne siden, alle må registrere seg på nettet.  

Den 16. juni til et kort orinteringsmøte for konfirmanter og foreldre i kirkekjelleren i Skarbøvik kirke
.  Der skal konfirmantene, foresatte og vi som kirke bla. signere en samarbeidskontrakt for konfirmantåret. Ta med kopi av dåpsattest dersom konfirmanten ikke er døpt i en av kirkene i Ålesund kommune 

8 A møter kl.18.00
8 B møter kl.19.00
8 C og Steinerskole elver møter kl.20.00

Der kan du også få hjelp med registreringen og betale konfirmantavgiften på 1500 kr.  Konfirmantavgiften betales til kontonr. 3900.21.54858 og merkes med konfirmantens navn og KIÅ 16 

2016 er det konfirmasjon den 14. mai kl. 11 og 13.

Velkommen som konfirmant i Ålesund menighet!