Kirkemusikk
22. februar 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Konserter

Musikk i Ålesund menighet

Velkommen til en stor bredde av musikalske opplevelser gjennom året! Vårt faste tilbud inkluderer Ålesund kirkekor og gudstjenestene hvor menigheten hører på og synger sammen med Norges nest største kirkeorgel. Kortilbud for barn skjer i samarbeid med trosopplæringen. 

 Ellers er det mange aktører som holder konsertene sine i Ålesund kirke, noe som går frem av kalenderen på denne siden.

Historisk sett er Ålesund kirke byens musikalske hjerte. Det var her Ålesund fikk sin første profesjonelle musiker. Ålesund kirke har fortsatt en viktig rolle i musikkbyen Ålesund og er et flott sted å skape og oppleve musikk.

OrgeletKirkekor

 

Kontaktinfo

Nikolas Fehr, kantor i Ålesund sokn
Mob. 945 25 326
nikolas.fehr@kirken-aalesund.no