Kirkene i Ålesund > Aktuelt
22. februar 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Misjonsavtale med NMS

Ålesund menighet støtter misjonsprosjektet BARN OG UNGE i Kamerun. Ved å støtte prosjektet bidrar Ålesund menighet til kristen opplæring blant barn og unge i Kamerun. Mer informasjon finner vi på www.nms.no. Avtalen ble sist fornyet 16. november 2014. Avtalen er satt i glass og ramme, og er stilt ut i våpenhuset i Ålesund kirke.