Kirkene i Ålesund > Aktuelt
22. februar 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Gode tilbud for de minste

I Skarbøvik kirkes menighetskjeller er det ofte sang og musikk. De minste spiller hovedrollene.

Menighetspedagog Marit Tørrissen leder både familiegruppa og babysang med stødig hånd. Målgruppene for disse to faste aktivitetene, er de minste og deres foreldre.

Familiegruppa er en sanggruppe for barn i førskolealder, men andre aktiviteter enn sang står også på programmet. Medlemmene i familiegruppa holder kontakten via en egen Facebook-side, der Marit legger ut informasjon og bilder. Gruppa møtes vanligvis annenhver onsdag mellom 17:30 og 19:00.

Babysang er et tilbud for barn (0 - 1 år) og deres foreldre tirsdager mellom 11 og 13. Også Babysang har egen Facebook-side.