Kirkene i Ålesund > Aktuelt
22. februar 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Årsmøte i Ellingsøy kyrkjelyd

Ellingsøy Kyrkjelyd arrangerte 29.05.2016 årsmøte etter gudstjeneste. Møte ble gjennomført i kirkekjelleren å samlet deltakere i alle aldre.

Ellingsøy Kyrkjelyd arrangerte 29.05.2016 årsmøte etter gudstjenesten. Møte ble gjennomført i kirkekjelleren å samlet deltakere i alle aldre. Leder Lars Lote informerte om innholdet i årsmeldingen for 2015 samt gikk gjennom økonomisk resultater. Det ble informert om muligheter for å delta i menighetens aktiviteter som søndagskole, kor, babysang, og snart speider.

 Økonomien til menigheten er sunn og barnehagen vi eier driftes meget bra men det er alltid behov for flere til å hjelpe til å lede aktivitet.

Ta kontakt med soknerådet dersom du har mulighet til å hjelpe oss i arbeidet for barn, ungdom, voksne og eldre. Kirkekoret ønsker også flere sangere.