Kirkene i Ålesund > Aktuelt
22. februar 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Reparasjon av kyrkjetaket  på Ellingsøya

Taket på Ellingsøy kyrkje er no under reparasjon etter at uver gjorde stor skade.

Orkanen Tor tok tak også hos oss på Ellingsøya.  Eit kraftig undertrykk må ha løfta opp koparplater over eit ganske stort område på kyrkjetaket som vender mot sør.  Firma Vidar Godø og polske fagfolk har teke på seg arbeidet med å reparere.  Det betyr i praksis at eit stort felt av taket må byttast ut.  Det er svært utfordrande å få gjort dette både med tanke på tryggleik og resultat.