Kirkene i Ålesund > Ellingsøy > Soknerådet
3. juli 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Møteplan

Fungerande formann i soknerådet: Lars Lothe tlf 414 74 415

e-post:  lothelars@gmail.com

 

 

SOKNERÅDSMØTER PÅ ELLINGSØYA FOR 2016

 

DATO

SOKNERÅDSMØTE

KLOKKESLETT

 

14.01

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

21.01

Soknerådsmøe

Kl. 19

 

11.02

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

18.02

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

10.03

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

17.03

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

14.04

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

21.04

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

19.05

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

26.05

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

O9.06

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

16.06

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

 

 

 

 

18.08

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

25.08

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

15.09

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

22.09

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

13.10

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

20.10

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

17.11

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

24.11

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

08.12

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

15.12

Soknerådsøte

Kl. 19

 

DATO

SOKNERÅDSMØTE

KLOKKESLETT

 

14.01

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

21.01

Soknerådsmøre

Kl. 19

 

11.02

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

18.02

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

10.03

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

17.03

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

14.04

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

21.04

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

19.05

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

26.05

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

16.06

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

23.06

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

 

 

 

 

18.08

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

25.08

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

15.09

Arbeidsutvalsøte

Kl. 19

 

22.09

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

13.10

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

20.10

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

17.11

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

24.11

Soknerådsmøte

Kl. 19

 

08.12

Arbeidsutvalsmøte

Kl. 19

 

15.12

Soknerådsøte

Kl. 19

 

 

Ellingsøy sokneråd

Medlem:
Lars Lothe                             Konstituert leiar
Bjørg Hadland Slotsvik                    
Stine Stokke                         
Nils Helge Aarseth               
Eva Søvik Uri                        
Endre Skjold
Reidar Standal                       Sokneprest

Varamedlem:
Leif Sperre                            
Margaret Ulstein Vikenes   
Svanhild Wist                        
Berit Meling Myklebust