Ålesund kirkelige fellesråd
3. juli 2020
  |  Logg inn

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Medlemmer av Ålesund kirkelige fellesråd:
 Robert Iversen , Ålesund  menighetsråd leder
Elling Wiik, Volsdalen menighet                                  
Bjørg H. Slotsvik, Ellingsøy sokneråd                        
Anne-Marit Molnes Hagelund, Spjelkavik sokneråd                          
Kristin Roald Bjørnøy, Borgund sokneråd nestleder
Svend Klemmetsby, Oppnevnt av biskopen i Møre
Åse-Marie Myren, Valgt av Ålesund kommune
Daglig ledelse:
 
Svein-Rune Johannessen                          Kirkeverge