Informasjon om vigsel
3. juli 2020
  |  Logg inn
Text/HTML

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Vigsel i Den Norske Kirke i Ålesund


Ekteskapet
Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en
juridisk ordning, ikke som et sakrament. Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelsen består av skriftlesning og forbønn.
Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består dermed av to deler; den juridiske delen med selve ekteskapsinngåelsen,
og den kirkelige delen med skriftlesning og forbønn.

Ordinerte prester har vigselsrett på lik linje med sorenskriveren / byfogden.
Det skal være to vitner tilstede ved ekteskapsinngåelsen (forlovere).
Folkeregisteret har ansvar for å prøve vilkårene for ekteskapsinngåelsen.
Når dere planlegger bryllup må dere altså kontakte både kirkekontor og folkeregister.

Kontakt kirkekontoret i god tid for å avtale tid og kirke.
Presten tar kontakt  før vigselen for å avtale tidspunkt for samtale.I Ålesund foretas det vigsler i følgende kirker:
Ålesund kirke, Borgund kyrkje, Spjelkavik kyrkje, Ellingsøy kyrkje og Volsdalen kirke.

Betaling / Pris
Dersom brud og / eller brudgom er bosatt / har folkeregistrert adresse i det soknet de skal gifte seg, er det gratis å gifte seg i våre kirker. Brudepar som ikke er bosatt i soknet og ikke medlem av Dnk, må pr. januar 2015 betale kr 3950,- for leie av kirke til vigsel. Er paret ikke medlem av Dnk tilkommer kr 1850,- for organist. Bor man utenfor Nordre Sunnmøre Prosti (dvs Ålesund, Giske, Sula og Haram kommune) koster det kr 2160,- for leie av prest, pr 1.1.2015.

Mer informasjon

Les mer om vigsel i Den norske kirke på www.kirken.no 


SkjemaerViktige skjemaer som må fylles ut i forbindelse med vigsel:

"Erklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene",
"Forlovererklæring" og eventuelt, "Melding om endring av navn til
folkeregisteret"

Last ned skjemaene her.
Skjemaene fylles ut i god tid,
tidligst 4 måneder før vigselen. Når skjemaene er fylt ut får dere tilsendt en
prøvingsattest fra folkeregisteret. Denne må sendes videre til kirkekontoret så
snart dere har mottatt den.

NB! Disse papirene må være i orden og sendt kirkekontoret for at dere skal
kunne bli viet!