Tilsette
3. juli 2020
  |  Logg inn
Text/HTML

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Tilsette i Ålesund Kirkelige Fellesråd

 

Servicekontoret

Besøksadresse:
Nedregårdsvegen 1
6010 Ålesund

Tilsette Spjelkavik

Besøksadresse:
Vestmoa 20
6018 Ålesund

Tilsette Borgund og Ellingsøy

Besøksadresse:
Borgundgavlen 51
6015 Ålesund

 

Tilsette i Ålesund

Besøksadresse:
Kirkegata 2
6004 Ålesund 

Tilsette i Volsdalen

Besøksadresse:
Borgundveien 124
6008 Ålesund

Tilsette i Spjelkavik kyrkjelyd
Tilsatte ved kirkevergekontoret
Vises kun for administratorer