Faste aktivitetar i Spjelkavik
22. februar 2020
  |  Logg inn
Text/HTML

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Det er fleire faste aktivitetar ein kan delta på i Spjelkavik kyrkjelyd. Fleire av sidane under vil vere tomme i ei overgangsperiode inntil vi får fylt dei med innhald. Er du aktuell redaktør for ei av desse undersidane eller ei side som burde vore her så ta kontakt med jon.ivar.tonnesen@kirken-aalesund.no.

Kalender faste aktivitetar
Semesterprogram for dei enkelte aktivitetane
finn ein på den aktuelle sida.

 

 

 

 

Detaljer for aktivitet