Kirkene i Ålesund > Spjelkavik > Misjon
22. februar 2020
  |  Logg inn
Text/HTML

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

Misjonsavtalene i Spjelkavik kyrkjelyd
Spjelkavik menighet har to misjonsprosjekter. Det ene prosjektet er på Madagaskar for Det Norske Misjonsselskap. Her støtter vi evangelisering og menighetsbyggende arbeid.
Det andre prosjektet er i Nepal for Himalpartner (Tidl. Tibetmisjonen) I dette prosjektet er Ragnhild og Tore Skeie våre utsendinger. De driver utvikling av lokalsamfunnet i Dhulikhel med et utdanningssprosjekt for å få studenter på universitetet til delta i landsbyutvikling, og støtte til lokale aktører og aktiviteter.

Under finner dere artikler om prosjektene som har vært publisert på framsida