Spjelkavik sokneråd
22. februar 2020
  |  Logg inn
Text/HTML

Disse sidene er ikke i bruk. Gå til http://www.kirken-aalesund.no/ for å besøke våre nåværende nettsider.

SPJELKAVIK SOKNERÅD

Spjelkavik sokneråd består av 8 faste representanter i tillegg til soknepresten.

Ved kirkevalget 2015 ble følgende personer valgt inn:

Anne-Marit Molnes Hagelund

Ketil Hjelset

Jon Inge Lervåg

Egil Voergaard Blindheim

Hans Gunnar Møller

Hellen Myrstad Hovland

Magni Sæter Stavseng Ingrid Urke Gamlem

 

Vara:

Christina Duwe

Siri Sætremyr

Lovise Sømme Strand

Trond Herje

Vigdis Sæter

 

Egil Blindheim har studiepermisjon derfor er Christina Duwe inne som fast representant i perioden.

Ketil Hjelset og Jon Inge Lervåg er valgt til henholdsvis leder og nestleder av soknerådet for 2016.

Anne-Marit Molnes Hagelund er soknerådets representant i Ålesund kirkelige fellesråd

 

På denne siden vil de siste møtereferat bli lagt ut. Eldre referat kan innhentes hos daglig leder: hans.roar.aas@kirken-aalesund.no

 

SOKNERÅDSREFERAT 2016